Устройствени планове

   
Подробен устройствен план

   Плановете за регулация и застрояване се изработват в съответствие с ОУП (Общ устройствен план) за съответната територия - НАРЕДБА № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове. Специализираната функция Подробни устройствени планове в GISExplorer се използва за създаване на планове с включени матрици с устройствени показатели. Основните и пространствените настройки на матриците могат да се редактират и променят. GISExplorer е специално оптимизиран за работа с: Собствена библиотека с типове линии, текстове и условни знаци съобразени с изискванията за изобразяване на графични елементи към устройствените схеми и планове. Матрица с устройствени показатели за всеки урегулиран поземлен имот, за група имоти и/или за целия квартал, когато имотите са с еднакви показатели: плътност и интензивност на застрояване, плътност на усвояване, необходима озеленена площ съобразно определения с плана вид на устройствената зона (съществуващи и проектни показатели) Динамична промяна на координати на матрицата. Динамична промяна на параметрите на матрицата. Съхраняване на параметрите в базата данни на чертежа. Пълни и съкратени матрици. Управление на цвят на контура от настройките на матрицата. Съхранение на настройките на матрицата за използване в други проекти. Експорт на матрицата като отделни графични примитиви. Паспортизация на УПИ със съдържаща информация за предназначение на територията, начин и характер на застрояване. Експорт по утвърден файлов стандарт за съхранение на информацията предавана в общинските администрации

 

След зареждане на чертежа е необходимо да се включи визуализацията на матриците за ПУП от меню "Чертежи" - бутон "ПУП" DrawZRPBtn.

Актуално към дата: 20/09/2011г.

Данните са собственост на фирма ЕТ ”МАГ-ГИС Румен И. Съртонев”

Изтегли чертеж "pup_zrp.ge"

 pup zrpSmall

 

 

Документы

Условия и права на использование сайта

Формат для обмена кадастровыми данными

Постановление № 3 от 28.04.2005 года о содержании, создании и поддержке кадастровой карты и кадастровых реестров

Образцы к Постановлению №3

Приложения к Постановлению №3

Офис

6000 город Стара Загора, Болгария

ул. "Отец Паисий" 177 ет. 2 ап. 4. 

тел: +359 (0)42 627569 

Эл. почта: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

marker

Найти нас по карте

О нас

"NEXGIS Technologies" Ltd основана в 2009 году.

К настоящем моменте "NEXGIS Technologies" Ltd разрабатывает программное обеспечение ГИС, баз данных ГИС и проектов на других настольных приложений и Интернета.