Карти

Подробен устройствен план

След зареждане на чертежа е необходимо да се включи визуализацията на матриците за ПУП от меню "Чертежи" - бутон "ПУП" DrawZRPBtn.

 

Актуално към дата: 20/09/2011г.

Данните са собственост на фирма ЕТ ”МАГ-ГИС Румен И. Съртонев”

Изтегли чертеж "pup_zrp.ge"

 pup zrpSmall