Устройствени планове

 

   Плановете за регулация и застрояване се изработват в съответствие с ОУП (Общ устройствен план) за съответната територия - НАРЕДБА № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове. Специализираната функция Подробни устройствени планове в GISExplorer се използва за създаване на планове с включени матрици с устройствени показатели. Основните и пространствените настройки на матриците могат да се редактират и променят. GISExplorer е специално оптимизиран за работа с: Собствена библиотека с типове линии, текстове и условни знаци съобразени с изискванията за изобразяване на графични елементи към устройствените схеми и планове. Матрица с устройствени показатели за всеки урегулиран поземлен имот, за група имоти и/или за целия квартал, когато имотите са с еднакви показатели: плътност и интензивност на застрояване, плътност на усвояване, необходима озеленена площ съобразно определения с плана вид на устройствената зона (съществуващи и проектни показатели) Динамична промяна на координати на матрицата. Динамична промяна на параметрите на матрицата. Съхраняване на параметрите в базата данни на чертежа. Пълни и съкратени матрици. Управление на цвят на контура от настройките на матрицата. Съхранение на настройките на матрицата за използване в други проекти. Експорт на матрицата като отделни графични примитиви. Паспортизация на УПИ със съдържаща информация за предназначение на територията, начин и характер на застрояване. Експорт по утвърден файлов стандарт за съхранение на информацията предавана в общинските администрации

 

Карти

Видео демонcтрации

Галерия

Презентации

Офис

6000 гр. Стара Загора, България 

ул. "Отец Паисий" 177 ет. 2 ап. 4.

marker

Намерете ни на картата

е-поща:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

поддръжка:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

За нас

"НЕКСГИС Технологии" ООД е основана през 2009 година. Към настоящият момент "НЕКСГИС Технологии" ООД разработва GIS софтуер, GIS бази данни и проекти върху други приложения за настолни системи и Internet.