Пътни и улични мрежи

  

   Проводите на техническата инфраструктура и съоръженията на транспортната инфраструктура, свързани с движението на превозни средства и пешеходци, се проектират и изграждат като улични мрежи и съоръжения. Местоположението на подземните и надземните улични мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура се определя с общите и подробните устройствени планове при спазване на съответните технически правила и нормативи. 

GISExplorer предлага решение за работа с пътни, улични мрежи и съоръжения свързано с:

 • Графично представяне на пространственото положение на всички пътни, улични мрежи и съоръжения.
 • Съхранение, поддръжка и актуализиране на документи с основни технически параметри;
 • Добавяне на допълнителни документи (пояснителни схеми, снимки,сканирани оригинали, MS Office Documents, PDF и др.) , записани като прикачени или под документи към основния документ.
 • Свързване на документ или документи от всички типове към един или няколко графични обекта.
 • Търсене и графичен анализ по различните типове атрибутна информация съдържаща се в документа.

   GISExplorer предоставя на потребителя възможност за създаване на документи с атрибутна информация за различните видове транспортни мрежи и съоръжения (Железопътни, Трамвайни, Тролейбусни и др). Структурата на документа е променлива с цел информация да се допълва и разширява, според нуждите и изискванията на съответната мрежа. 

 
Видове документи

Паспорт на участък:

 • ЕКАТТЕ - Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици.
 • Номер - създава се специална номерация, като тя може да запази части от номерацията на кадастъра и/или друг вид информация.
 • Име на улица
 • Адресни номера в участъка - списък с адресни номера.
 • Вид на настилката - асфалт, бетон, бетонни плочи, паваж ...
 • Площ на участъка - Мерни единици квадратни метри.
 • Коефициент на качество на настилката - 100%(най-високо качество) -> 0%(най-ниско качество).
 • Коефициент на повреди - отношение между сумарната площ на всички повреди към площта на участъка. Мерни единици проценти. Преизчислява се след добавяне на повреда или извършване на ремонт.
 • Максимална скорост в участъка - ограничение на скоростта.
 • Опасност на участъка - условна скала (няма, малка, средна, голяма).
 • Дата на създаване на паспорта
 • Дата на архивиране на паспорта

Повреда в участък:

 • Степен на повредата - малка, средна, голяма, спешна, аварийна.
 • Вид на повредата - платно, тротоар, мантинела, липса на бордюр и т.н.
 • Координатна система - WGS84 UTM, WGS84 BL, 1950, 1970 Зона 3, 1970 Зона 5, 1970 Зона 7, 1970 Зона 9
 • Координати на центъра на повредата - X, Y, Z на условен център на повредата. Може и да не е въведен тогава ще се използва поле "координати на полигона".
 • Радиус - Мерни единици метри. Ако не е въведен се използва "Координати на полигона"
 • Координати на полигона - Списък с координати. Ако не са въведени "Център на повредата" и "Радиус" този параметър трябва да е задължително въведен.
 • Площ - Изчислява се по център и радиус или по координати на повредата. Може да се въвежда ръчно с предупредителен въпрос за точност. Мерни единици квадратни метри.
 • Средна височина - Мерни единици метри.
 • Обем - Изчислява се от площ и височина. Може да се въвежда ръчно с предупредителен въпрос за точността. Мерни единици кубични метри.
 • Дължина - използва се за повреди с линейно измерване при другите видове повреди не се въвежда. Мерни единици метри.
 • Вид материал за ремонт - асфалт, бетон, бетонни плочи, паваж, бетонени блокчета, бордюри, мантинели ...
 • Дата на вписване на повредата
 • Дата на отстраняване на повредата
 • Връзка към документ "Ремонтна дейност" - Ако е започната ремонтна дейност включваща отстраняването на повредата. След приключване на ремонта се вписва "Дата на отстраняване на повредата"
 • Под документи на документ "Повреда"
  • Карнет от геодезическо заснемане
  • Фотографски снимки

Прилежащи части:

 • Площ на тротоарните части - сума от площите на тротоарните части от двете страни на платното. Мерни единици квадратни метра.
 • Коефициент на повреди на тротоарните части - отношение между сумарната площ на всички повреди към площта на тротоарните части. Мерни единици проценти. Преизчислява се след добавяне на повреда или извършване на ремонт.
 • Дължина на предпазни еластични огради (мантинели) - сума от дължината на мантинелите от двете страни на платното. Мерни единици метри.
 • Коефициент на повреди на мантинелите - отношение между сумарната дължина на всички повреди към дължината на мантинелите. Мерни единици проценти. Преизчислява се след добавяне на повреда или извършване на ремонт.
 • Брой кошове за боклук
 • Под документи на документ "Прилежащи части"
  • Фотографски снимки

Организация на движение и маркировка:

 • Брой светофарни уредби
 • Коефициент на повреди на светофарните уредби - Въвежда се на ръка.
 • Брой пътни знаци
 • Коефициент на повреди на пътните знаци - Въвежда се на ръка.
 • Брой напречни неравности - легнали полицаи
 • Дата на последното обновяване на хоризонталната маркировка
 • Под документи на документ "Организация на движение и маркировка"
  • Фотографски снимки

Съоръжение:

 • Вид съоръжение - мост, тунел, подлез, надлез, подпорна стена, отводнителни съоръжения, аварийни изходи и др.
 • Име - ползва се условно име като известен в обществото обект или друго.
 • Координатна система
 • Координати - списък с координати
 • Площ
 • Коефициент на повреда - въвежда се на ръка. Мерни единици проценти.
 • Опасност на съоръжението - няма, малка, средна, голяма.
 • Дата на влизане в употреба
 • Дата на последното обновяване или ремонт
 • Под документи на документ "Съоръжение"
  • Планове
  • Схеми
  • Конструкция
  • Одобрения
  • Актове
  • Заповед за влизане в експлоатация
  • Фотографски снимки

 

Карти

Видео демонcтрации

Галерия

Презентации

Офис

6000 гр. Стара Загора, България 

ул. "Отец Паисий" 177 ет. 2 ап. 4.

marker

Намерете ни на картата

е-поща:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

поддръжка:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

За нас

"НЕКСГИС Технологии" ООД е основана през 2009 година. Към настоящият момент "НЕКСГИС Технологии" ООД разработва GIS софтуер, GIS бази данни и проекти върху други приложения за настолни системи и Internet.