Карти

Разработка на „НЕКСГИС Технологии“ ООД за подобряване на ГСП. ЗА надграждане на ГСП с допълнителни данни  и подобряване на организацията.

 

Лесоустройствен проект обработен с програмата GISExplorer LESO

Актуален към дата: 12/03/2019г.

Източник: НЕКСГИС Технологии

Изтегли чертеж "Undola_TuningLUP_02_2019.rar"

Undola TuningLUP 02 2019

 

Лесоустройствен проект изработен с програмата GISExplorer LESO

Актуален към дата: 08/03/2017г.

Източник: ИАГ

Изтегли чертеж "LUP_DGS.rar"

Можете да свалите и други цифрови модели на

Лесоустройствени проекти от следния линк:

http://www.procurement.iag.bg:8080/cgi-bin/lup.cgi

LUP DGS