Терени и обеми

    В раздела карти можете да свалите готови проекти, които да използвате за основа на собствени картни услуги или данни.

Картите могат да се разглеждат и обработват с всички продукти от фамилията GISExplorer.

 

ВАЖНО:  При работа с няколко чертежа едновременно е задължително чертежите да са в една и съща координатна система!!!

               Това налага трансформиране на чертежа с GISExplorer до съответната координатна система.

 

 

Кариера "Баритна мина"

 - извадка от кадастър

 - релеф

SNIM

 

 

 

Източник на данните: MAG-GIS

Изтегли чертеж "Kariera_SZ.ge"

2021 03 05 19 10 17 GISExplorer 2021 Kariera SZ

 

Изтегли чертеж "Kariera_Relef.ge"

2021 03 05 20 23 05 GISExplorer 2021 Kariera Relef

 DEM

 Терен и анализ на обемите на сметище на гр. Стара Загора  

Източник на данните: MAG-GIS

Изтегли чертеж "Novo_Smetishte_SZ.ge"

2021 03 05 22 42 49 GISExplorer 2021 Novo Smetishte

 

Таблица със стойностите на обемите за изкоп и насип

Обеми

 Обеми чертеж 1

Обеми чертеж 2

Обеми чертеж 3