Заснемане с дрон

    В раздела карти можете да свалите готови проекти, които да използвате за основа на собствени картни услуги или данни.

Картите могат да се разглеждат и обработват с всички продукти от фамилията GISExplorer.

Всички карти са във WGS 84 координатна система UTM 35 N зона.

ВАЖНО:  При работа с няколко чертежа едновременно е задължително чертежите да са в една и съща координатна система!!!

               Това налага трансформиране на чертежа с GISExplorer до съответната координатна система.

 

Карта на град Чирпан със заснемане на район чрез БЛС  

Източник на снимката: PRODRONESYS

Изтегли чертеж "Chirpan_CAD_REG_UTM.ge"

Chirpan CAD REG UTM

 Карта на паметник "Бранителите на Стара Загора" в гр. Стара Загора със заснемане чрез БЛС  

Източник на снимката: PRODRONESYS

Изтегли чертеж "Samara_UTM.ge"

Samara UTM