Речник на термините

Tермините
Описание 
Защитен ключ-единичен и мрежови        

      Лицензирането на GISExplorer е на базата на хардуерни защитни ключове, като има два варианта за лицензиране:

Единичен защитен ключ - Включва използването на хардуерен защитен ключ за едно работно място. Работното място може да бъде компютър, работна станция, лаптоп и др. Единичният защитен ключ може да бъде местен от един компютър, работна станция, лаптоп на друг.

Мрежови защитен ключ – Включва използването на мрежови хардуерен защитен ключ. Той определя броя лицензи. Всеки лиценз означава работно място на програмата GISExplorer. Работното място не е ограничено за конкретен компютър или работна станция. Програмата може да бъде инсталирана на неограничен брой работни станции в организацията. Броят работещи програми GISExplorer е равен на броя лицензии в мрежовия хардуерен защитен ключ. Препоръчително е хардуерния защитен ключ да бъде поставен на сървър или работна станция свързани в LAN мрежата на организациятаи ограничени по отношение на достъп от външни хора.

Пример: Ако хардуерния защитен ключ е за 5 броя лицензи, можете да работите едновременно на 5 работни места, без значение къде се намират в компютърната мрежа на организацията. Броят на инсталираните и внедрени програми GISExplorer могат да бъдат повече от закупените лицензи, но ползвате само 5 работни места едновременно.                                  

Инсталация от диск или от сайта

      При успешна инсталация от диск или от сайта наДесктопа на компютъра се появяват три икони:

GISExplorer – икона за стартиране на програмата;

GISExplorerViewer - икона за стартиране на безплатната програма;

GISExplorerUpdate - икона за стартиране на програмата за обновяване.
Внедряване- данни налични

      При внедряването на програмата GISExplorer се инсталира софтуера, правят се настройки, инсталират се безплатни приложения, които са необходими за по-пълноценна работа. Данните, които се използват за самата работа с програмата GISExplorer са собственост на съответния потребител. Могат да се ползват цифрови модели на КВС, на кадастралните карти, на Регулационните планове, на Лесоустройствените проекти, на Натура 2000, на Допустимите слоеве за подпомагане и др.

Фирмата ни не се ангажира с намирането на данни.
Поддръжка и обновяване

      Подръжката е процес, който фирмата осъществява чрез отдалечен достъп.

Обновяването се осъществява с програмата GISExplorerUpdate, като това може всеки потребител да направи сам или от фирмата с отдалечен достъп да се обнови програмата. 
Консултиране       Консултирането за работа с програмата и възникнали проблеми се осъществява дистанционно по телефон, чрез програми за отдълечен достъп, електонна поща.  
Обучение

      Обучението се осъществява след предварителна заявка на организацията/фирмата, като се уточнява направлението (Общински администрации, земеделие, гори, комунални компани и др.) мястото и дните за обучение. Обученията се извършват от квалифицирани лектори на фирмата.

След успешно завършване на курса се издават сертификати.