Характеристики

 

Графичен потребителски интерфейс:
 • Потребителски интерфейс на български език.
 • Потребителски интерфейс на английски език.
 • Среда за работа с графична информация.
 • Среда за работа със семантична информация.
 • Многопрозоречен режим (MDI) на работа осигуряващ условия за едновременна работа с неограничени по брой чертожни прозорци.

 

GISExplorer чертеж - типове данни:
 • Векторни данни - линии, полигони, текстове и условни знаци.
 • Растерни данни - всички видове файлови формати на изображения.
 • Класове (слоеве).
 • Таблични данни съдържащи пространствена информация.
 • Таблични данни съдържащи атрибутна информация.
 • Таблични данни съдържащи кадастрална или специализирана информация за планове.

 

Основни функции:
 • Средства и методи за създаване на линии, полигони, текстове, условни знаци.
 • Създаване на неограничен брой класове.
 • Копиране на графична информация между различни класове на чертежа и различни чертежи, както и интегрирането им в един чертеж.
 • Минимални и максимални мащаби на генерализация.
 • Създаване на произволен брой таблици със семантична информация към чертежа в база данни.
 • Средства и методи за създаване и запис на собствени типове линии, точкови обекти и условни знаци.
 • Работа с растерни данни, сканиране, изравняване и създаване на обща растерна основа.
 • Подръжка на няколко надписа и атрибути към линии, полигони, текстове и условни знаци. Автоматично обновяване на съдържанието, мястото и разполагането на надписите при промяна.
 • Създаване на анотирани карти.
 • Генериране на потребителски отчети (скици, документи, списъци, баланси, регистри и репорти).
 • Интегриране на първични носители на информация (нотариални актове, стари скици на имоти, строителни разрешения, протоколи, заповеди, забрани, снимки на обекти, проекти на сгради).
 • Импорт и експорт на държавните стандарти CAD и ZEM.
 • Средства за печат
  • Едновременен печат на един или повече чертежи, добавяне на изображения, табличен и картен материал.
  • Преглед на печата.
  • Независимост от изходните устройства за печат.
  • Създаване на тематични карти.
  • Създаване на легенди.
  • Съхраняване на настройките за печат, изображения, легенди, надписи и др.

   

Разширени функции:
 • Специализирани построения
  • фаски
  • дъги
  • засечки
  • интерполиране
  • буфериране
  • синтезиране
  • копиране
  • изтриване
 • Изравняване по кръстове или по произволни точки на растерни чертежи.
 • Проверки за коректност на графичната информация.
 • Работа и печат на схеми за етажна собственост.
 • Допълнителни импорти и експорти от и към: AutoCAD DXF, MapSpace GIF, GeoMedia, MapInfo, ArcInfo, GPS, KML.
 • Тематични оцветявания.
 • Средства за пространствени анализи
  • Измерване.
  • Средства за създаване на точкова, мрежова и полигонова топология.
  • Анализи за генериране на буфери, припокриване на полигони.
  • Определяне големината на парцелите по стандартни методи.
 • Генериране на отчети по пространствени данни (площ, периметър, дължина, височина).
 • Създаване на SQL заявки.
 • Графичен анализ на база информация от таблица, електроннен документ или SQL заявка.
 • Специализиран импорт и експорт на координати.
 • Работа с GPS данни.
 • Трансформации
  • Трансформации между локалните за територията на Република България координатни системи (1950, 1970 К3 К7 К9 К5, Софийска, BGS 2005).
  • Трансформации от WGS 84 към локалните за територията на Република България координатни системи (1950, 1970 К3 К7 К9 К5, Софийска, BGS 2005)
   и съответните обратни трансформации.
  • Трансформация по метода на "Хелмерт" - /произволен брой точки/.
  • Трансформация по метода на "Най-малките квадрати" - /произволен брой точки/.
  • Ротации.
  • Транслации.
  • Мащабиране.
  • Ротиране до осите на чертежа.
 • Трансформации в реално време.
 • Опорна мрежа.
 • Трасиране.
 • Сечения и буфери.
 • Създаване на терен.
 • Теренен профил.
 • Общи устройствени планове, подробни устройствени планове, планове за регулация и застрояване (наредба 8).
 • Парцеларни планове.
 • Вертикални планировки.

 

Функции за работа с електронни документи:
 • Средства за визуализация на документи от всички типове.
 • Средства за търсене на документи от всички типове.
 • Средства за създаване на нов документ от всякакъв тип.
 • Функция за свързване на документ или документи от всички типове към един или няколко графични обекта.
 • Графичен анализ по тип документ и стойност на атрибут. Възможности за оцветяване по точна стойност и диапазон. Оцветяване по различни текстови стойности на атрибут.
 • Позициониране на графичен обект или обекти по документ или документи.
 • Избор на графичен обект или обекти от документ или документи.
 • Позициониране върху графичните данни с показване на координатен кръст или друг вид координатно обозначаване на данни от документи за съоръжения, вертикални маркировки, особености на уличната мрежа и др.

 

Специализирани функции за различни проекти:
 • Функции свързани с тип документ "Паспорт на уличен участък"
  • Търсене на всички документи "Паспорт на уличен участък" за избран участък или участъци от уличната мрежа.
  • Търсене на определен тип поддокументи за избран участък или участъци от уличната мрежа.
  • Нов документ "Паспорт на уличен участък" за избран участък. При изпълнението на тази функция автоматично се въвеждат ЕКАТТЕ, Номер, административен адрес, площ(и) и други параметри от графичната информация към документа.
  • Нов поддокумент към " Паспорт на уличен участък ". Аналогично на горната функция се въвеждат атрибути в документа или документите налични в графиката.
  • Търсене по име на атрибут и стойност или диапазон. Функции по намерените документи:
   • Позициониране върху графичните обекти свързани с намерените документи.
   • Избор на графичен обект.
   • Графичен анализ.
   • Графичен анализ по атрибут "Коефициент на повреди на участъка". Основен анализ служещ за правилна оценка и последващо вземане на решения за ремонт от служителите или ръководния персонал в общината.
 • Функции свързани с тип документ "Повреди в уличен участък"
  • Търсене на всички повреди за избран участък или участъци от уличната мрежа.
  • Показване на повреда по координати с координатен кръст или друг вид обозначаване.
  • Изготвяне на справка с координати и вид на повредите за избран участък или участъци от уличната мрежа.
  • Намиране на участък обхващащ повредата по координати на повредата.
 • Изготвяне на "План за ремонтни дейности"
  • Автоматично изготвяне на базата на резултати от графичен анализ по атрибут "Коефициент на повреди на участъка" от функционалността за работа с "Паспорт на уличен участък".
  • Възможности за определяне на параметри в справки за ремонтни дейности. Основни параметри за справките са:
   • Номер на участъка
   • Административен адрес
   • Вид на ремонта - платно, тротоар, прилежащи части, съоръжение и др.
   • Вид на материалите за използване
   • Площ
   • Обем
   • Предварителни количествени сметки
   • Предварителна обща очаквана стойност. Връзка с документ "Цени на изпълнителя". Сума от цена за труд за единична повреда, цена за количество материали и др.
 

Офис

6000 гр. Стара Загора, България 

ул. "Отец Паисий" 177 ет. 2 ап. 4.

marker

Намерете ни на картата

е-поща:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

поддръжка:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

За нас

"НЕКСГИС Технологии" ООД е основана през 2009 година. Към настоящият момент "НЕКСГИС Технологии" ООД разработва GIS софтуер, GIS бази данни и проекти върху други приложения за настолни системи и Internet.