TeamViewer

TeamViewer е програма, която е предназначена да ви помогне да започнете работа. Има два начина да се свържете с нас за дистанционна поддръжка и консултация:

 1. От Start > All Programs > GISExplorer > TeamViewer QS ---------- AllPrograms
 2. От програмата GISExplorer > TeamViewer  -------------------------
 TeamviewerQS