За нас

  • Разработка на GIS софтуер.
  • GIS бази данни.
  • Информационни системи за земята.
  • Конвертиране на бази данни между различни информационни сиситеми.

"НЕКСГИС Технологии" ООД е основана през 2009 година.

Към настоящият момент "НЕКСГИС Технологии" ООД разработва GIS софтуер, GIS бази данни и проекти върху други приложения за настолни системи и Internet.

 

За нас

"НЕКСГИС Технологии" ООД е основана през 2009 година. Към настоящият момент "НЕКСГИС Технологии" ООД разработва GIS софтуер, GIS бази данни и проекти върху други приложения за настолни системи и Internet.