Forestry

   
Presentation
   GISExplorer разширява възможностите си в направление "Горски стопани", като поддържа данните от Лесоустройствените планове за управление на горските площи, а ЛЕСО таблиците с данни за отдели и подотдели са съобразени с изскванията на МЗХ. Другите специализирани функции на GISExplorer за нуждите на "Горските стопани" са: Пълна поддръжка на данни от лесоустройствените планове; Очертаване на горски площи директно от GPS или GPS антена; Изготвяне на протоколи със собственици и категория на земятата, обща площ и други характеристики на горските площи; Трасиране и очертаване на горските площи. Готови анализи по НТП и възможност за създаване на собствени анализи; Четене на CAD, ZEM и ZEM 2.10; Експорт и импорт на (.*shp) файл; Експорт на зададен графичен обект към Google Earth  

Presentaton Leso

 

Видео демонстрация на системата
   
 
 
 
 
 
 
   
     

 

 

Office

6000 Stara Zagora, Bulgaria

Street. "Otets Paisiy"  No:177 fl:2  ap.4

Tel: +359 (0)42 627569 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

marker

Find us on the map

About Us

"NEXGIS Technologies" Ltd is founded in 2009. In the currently moment  "NEXGIS Technologies" Ltd devoloping the GIS software, GIS data bases and project's on other desktop applications and Internet.