Farmers

   
Presentation

    Използването на GISExplorer в областта на земеделието е в основата за взимане на правилни решения и при решаването на различни задачи, като например управление на селскостопанските парцели и арендуване на селскостопански земи. Специализираните функции на GISExplorer за нуждите на земеделските производители са: Изобразяване на обработваеми земи в GISExplorer директно от GPS. Трасиране и означаване на границите на земеделските имоти. Изготвяне на протоколи със собственици и категория на земята с обща площ между земеделски имоти и обработваемите земи. Създаване на файл в цифров вид за предаване на информацията към поземлените комисии. Управление на разходите и материалите за всяка обработваема нива. Оцветяване според разходите и материалите за всяка обработваема нива.

    За цифрова ортофото карта на България и подробности за закупуване на копия от ЦОФК тук 

 

 

 
websitePresentationAgro
Земеделски имоти

Актуално към дата: 07/08/2013 г.

Данните са собственост на фирма ЕТ ”МАГ-ГИС Румен И. Съртонев”

Изтегли чертеж "Bogomilovo.zip"

 Web Bogomilovo UTM

 
Сеитбообръщение

Актуално към дата: 07/08/2013 г.

Данните са собственост на фирма ЕТ ”МАГ-ГИС Румен И. Съртонев”

Изтегли чертеж "Firma_Bogomilovo.zip"

 Web Technological Bogomilovo UTM

Видео демонстрация на системата
   
 

 

 

 

   

Office

6000 Stara Zagora, Bulgaria

Street. "Otets Paisiy"  No:177 fl:2  ap.4

Tel: +359 (0)42 627569 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

marker

Find us on the map

About Us

"NEXGIS Technologies" Ltd is founded in 2009. In the currently moment  "NEXGIS Technologies" Ltd devoloping the GIS software, GIS data bases and project's on other desktop applications and Internet.