Coordinate transformations

Координатни трансформации
GISExpolorer ви предлага трансформация между следните координатни системи:
 • Координатна система 1930
 • Координатна система 1950
 • Координатна система 1970
 • Координатна система 1942
 • Координатна система 1942-1983
 • BESSEL
 • Координатна система WGS84
 • Координатна система Софийска
 • Координатна система БГС 2005
  Coordinaten ukazatel
 Типът на координатите може да бъде:
 • Правоъгълни ХУ
 • Геоцентрични ХУZ
 • Кадастрални
 • Географски градуси
 • Меркартор UTM

  Кратка информация за координатните системи, която трябва да познавате преди да престъпите към трансформация.

Координатната система 1950

  Координатна система 1950 е българска геодезическа координатна система, въведена в началото на 50-те години на ХХ век. Базирана изцяло на геодезическата основа на система „1930 г.” и ориентирана върху елипсоида на Красовски, с нови координати на изходна точка

  Mащабът по основния меридиан на зоната e равен на единица има три градусовите зони, с основни меридиани 21, 24 и 27 градуса. Трите градусовите зони са предназначени за създаване на едромащабната топографска карта (ЕТК) в мащаб 1:5000 и производен 1:10000, както и за плановете на населените места, в това число и кадастралните планове. В по-дребен мащаб за карти дава големи деформации.

 
Видео демонстрация на системата
 

Координатната система 1970

Вид проекционна координатна система от класа на коничните проекции. Дефинирани са 4 Ламбертови зони, всяка от които се определя от зададено координатно начало, мащаб по основния парарел и обхват по f.

Разграфка на картните листове в система 1970 г. Това са четири зони:

К - 3 (Северо запад)

К - 7 (Северо изток)

К - 9 (Юго запад)

К - 5 (Юго изток)

Всяка от тези зони, вече в системата на дефинираните Ламбертови координати, т.е. в равнинната си част е завъртяна допълнително по отношение на “картния” север, на сравнително малък, но различен за всяка зона ъгъл, подбран така, че да не се наруши практически осезаемо конформността на изображението.

Office

6000 Stara Zagora, Bulgaria

Street. "Otets Paisiy"  No:177 fl:2  ap.4

Tel: +359 (0)42 627569 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

marker

Find us on the map

About Us

"NEXGIS Technologies" Ltd is founded in 2009. In the currently moment  "NEXGIS Technologies" Ltd devoloping the GIS software, GIS data bases and project's on other desktop applications and Internet.