Archeology and history

   
Презентация
   За управлението на Археологически разкопки и Исторически обекти се използва системата Arcimed GIS, която е част от GISExplorer. В нея се изобразяват необходимия графичен чертеж, който може да бъде кадастър и оцифрени археологически обекти или карти с исторически обекти. За всеки графично изобразен обект се създават неограничен брой електронни документи. Електронните документи са организирани по типове, като типовете могат да бъдат редактирани и променяни. Archimed GIS дава възможност за въвеждане на атрибутни данни, съхранение на сканирани чертежи и документи, фотографски снимки и др. в електронен архив. Така се създава и организира паспортна система от електронни документи в графичен контекст. Това спомага за точен мониторинг и управление на културно-историческите и археологически ценности. Примерен тип документ е "Паспорт на находка" съдържащ: данни за находката, които се въвеждат като атрибути на документа, с възможност за отдалечено въвеждане координати на находката – поддържат се всички широко разпространени координатни системи сканирана техническа документация на находката в електронния архив на документа чертежи на находката, импортирани в електронния архив на документа фотографски снимки, показващи състоянието на находката, импортирани в електронния архив на документа Въведения паспорт на находка се геореферира – свързва се с графичен обект. Анализ по въведени данни на откритите находки: Изготвяне на графични анализи на откритите находки по атрибути на данните, въведени в паспортите на находките Изготвяне на семантични анализи и справки на откритите находки по атрибути на данните, въведени в паспортите на находките Изготвяне на комплексни анализи на откритите находки – комбинирани анализи по координати и атрибути на данните Изготвяне на исторически справки по количествени данни на откритите находки, автоматично изчислени или въведени в паспортите на находките Решения, които могат да се изградят със системата: "Информационна система за мониторинг на археологическите разкопки". "Информационна система за мониторинг на историческите обекти". Предимства от внедряване на системата Archimed GIS: Гео-пространствен компонент в натрупаните документни масиви Богат инструментариум за въвеждане на мета-данни към графичните обекти Бързо въвеждане на информация Бърз достъп до въведена информация Бърза и качествена техническа поддръжка  

websitePresentationArcheology

Видео демонстрация на системата

 
 
 
     

 

 

Office

6000 Stara Zagora, Bulgaria

Street. "Otets Paisiy"  No:177 fl:2  ap.4

Tel: +359 (0)42 627569 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

marker

Find us on the map

About Us

"NEXGIS Technologies" Ltd is founded in 2009. In the currently moment  "NEXGIS Technologies" Ltd devoloping the GIS software, GIS data bases and project's on other desktop applications and Internet.