Copy of Безплатна версия на програмата

От 01 септември 2011 година  е налична версията на програмата GISExplorerViewer, която е предназначена за свободно ползване.

Основно предназначение е прочитане и разглеждане на данни от собствени файлови формати (*.ge), CAD, ZEM, DXF, ArcInfo, TPlan и други. Някои от по-важните специализирани функционалности от пълната версия на GISExplorer, които са разрешени за ползване в GISExplorerViewer са: 

  • Свободен експорт към DXF и KML (Google Earth)
  • Импорти от всички поддържани формати
  • Координатни трансформации 1970 към WGS84
  • Генериране на релеф
  • Теренен профил

За всички функции на GISExplorerViewer вижте Версии на програмата

Office

6000 Stara Zagora, Bulgaria

Street. "Otets Paisiy"  No:177 fl:2  ap.4

Tel: +359 (0)42 627569 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

marker

Find us on the map

About Us

"NEXGIS Technologies" Ltd is founded in 2009. In the currently moment  "NEXGIS Technologies" Ltd devoloping the GIS software, GIS data bases and project's on other desktop applications and Internet.