Copy of GISExplorer с GPS мониторинг в реално време

Новата функционалност на GISExplorer предоставя възможност за свързване на компютъра с GPS Антена посредством кабел или Bluetooth

и приемане на сигнали от GPS спътници. 

Положението на GPS Антената се показва в реално време и се изчертава автоматично върху чертежа. 

Данните от GPS Антената могат да се запишат в GPS следа и да се изчертаят върху карта на землище. 

За повече информация вижте тук 

Office

6000 Stara Zagora, Bulgaria

Street. "Otets Paisiy"  No:177 fl:2  ap.4

Tel: +359 (0)42 627569 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

marker

Find us on the map

About Us

"NEXGIS Technologies" Ltd is founded in 2009. In the currently moment  "NEXGIS Technologies" Ltd devoloping the GIS software, GIS data bases and project's on other desktop applications and Internet.