Maps

    В раздела карти можете да свалите готови проекти, които да използвате за основа на собствени картни услуги или данни.

Картите могат да се разглеждат и обработват с всички продукти от фамилията GISExplorer.

Всички карти са във WGS 84 координатна система UTM 35 N зона.

ВАЖНО:  При работа с няколко чертежа едновременно е задължително чертежите да са в една и съща координатна система!!!

               Това налага трансформиране на чертежа с GISExplorer до съответната координатна система.


Екологична мрежа Натура 2000:

  • Защитени зони по директивата за местообитанията

Подробности за защитените зони по местообитания можете да видите тук

 

Източник : МОСВ

Изтегли чертеж "Natura2000_mestoobitania.ge"

Natura2000 mestoobitania

  • Защитени зони по директивата за птиците

Подробности за защитените зони за птиците можете да видите тук

 

Източник : МОСВ

Изтегли чертеж "Natura2000_ptici.ge"

Natura2000 ptici

 Разграфка на България

  • Цифрова ортофото карта на България.

Подробности за закупуване на копия от ЦОФК   тук  

 

Източник : МЗХ

Изтегли чертеж "MZH_Ortophoto_Razgrafka_2014.ge"

Razgrafka Bulgaria

Office

6000 Stara Zagora, Bulgaria

Street. "Otets Paisiy"  No:177 fl:2  ap.4

Tel: +359 (0)42 627569 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

marker

Find us on the map

About Us

"NEXGIS Technologies" Ltd is founded in 2009. In the currently moment  "NEXGIS Technologies" Ltd devoloping the GIS software, GIS data bases and project's on other desktop applications and Internet.